Wie zijn wij ?

RT Barendrecht is een praktijk voor Remedial Teaching en wordt vertegenwoordigd door Willy van Zee-Wisse. Willy is gediplomeerd Remedial Teacher en aangesloten bij de Beroepsvereniging van Remedial Teachers. Willy heeft zeer veel praktijkervaring door haar werkzaamheden in het speciaal onderwijs.

Wat is Remedial Teaching ?

Remedial Teaching (RT) is specialistische didactische en/of pedagogische hulp voor kinderen waarbij het leerproces niet verloopt zoals men zou verwachten. Dit ligt meestal niet aan de inzet van het kind, maar is er sprake van een bepaald leer- en/of gedragsprobleem. Remedial Teaching heeft als doel opgelopen leerachterstanden in te halen en belangrijker nog, het kind (en ouders) beter om te laten gaan met een eventuele stoornis zodat het in de toekomst beter aan het leerproces kan deelnemen. Daarom is er naast het didactische gedeelte bij Remedial Teaching veel aandacht voor het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind.

Voor wie is Remedial Teaching ?

In onze praktijk geeft een remedial teacher hulp aan kinderen van de basisschool (groep 1 t/m 8) die, om welke reden dan ook een achterstand hebben opgelopen bij één of meerdere vakken.

Is Remedial Teaching te vergelijken met bijles ?

Remedial Teaching is meer dan bijles. Bij Remedial Teaching gaat het om het aanpakken van een probleem wat het algemeen functioneren van het kind belemmert. Bijles beperkt zich tot het verbeteren van specifieke vakkennis door deze veelvuldig te herhalen .

Syndicate content